Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał pierwsze w Polsce zezwolenie dla systemu ERTMS/ETCS poziomu 2

04.03.2016

3 marca 2016 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pierwsze w historii polskiej kolei zezwolenie dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) poziomu 2 wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem ERTMS/GSM-R.

ETCS jest częścią wdrażanego w Unii Europejskiej systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, co w konsekwencji prowadzi do możliwości swobodnego poruszania się pociągów na terenie sieci kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury), bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zezwolenie zostało wydane dla podsystemu strukturalnego: sterowanie – urządzenia przytorowe w zakresie systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 (wraz z interfejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemem ERTMS/GSM-R) zainstalowanego na odcinku Legnica – Bielawa Dolna linii kolejowej E 30 wraz ze stacjami Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany, Bolesławiec, Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna. Przytorowy system ERTMS/ETCS poziomu 2 jest systemem automatycznego sterowania jazdy pociągiem wykorzystującym transmisję danych poprzez cyfrowy kanał radiowy w systemie ERTMS/GSM-R.

Poziom 2 systemu ETCS charakteryzuje się przekazywaniem zezwoleń na jazdę drogą radiową do urządzeń pokładowych (z użyciem systemu GSM-R, posiadającym zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK 19 marca 2014 r.). Zezwolenia na jazdę w tym systemie wypracowywane są i przekazywane przez Radiowe Centra Sterowania. Do lokalizacji pojazdu służą natomiast Eurobalisy stałe. 

Zgodnie z certyfikatem weryfikacji WE, wydanym przez jednostkę notyfikowaną – Instytut Kolejnictwa, wyżej określony podsystem, jest zgodny z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i spełnia wymogi bezpieczeństwa.

 

do góry