Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaniedbania zarządcy CARGOTOR dotyczące infrastruktury wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych

03.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan infrastruktury zarządzanej przez spółkę CARGOTOR, wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych na szerokotorowej stacji Kobylany Towarowe.  

Stwierdzono brak tytułu prawnego do dysponowania torem wyznaczonym do awaryjnego odstawiania taboru kolejowego, w tym nieutrzymywanie toru w stanie umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie akcji ratunkowej w przypadku ewentualnej awarii środka transportu przewożącego towary niebezpieczne.

Naruszenie przez zarządcę przepisów polegało m.in. na:

  • niewykonywaniu niezbędnych napraw infrastruktury,
  • niewykonaniu niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych torów głównych dodatkowych na stacji,
  • niespełnianiu części wymogów przewidzianych dla toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów z towarem niebezpiecznym.

Nakazano spółce CARGOTOR natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego ich występowania w innych lokalizacjach, a w przypadku potwierdzenia wyeliminowanie.

Celem działań urzędu jest:

  • ciągłe monitorowanie zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • podnoszenie wiedzy uczestników przewozów towarów niebezpiecznych na temat starannego przygotowania i utrzymywania infrastruktury, która może być użyta przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

Kontenery ustawione na torze przeznaczonym do awaryjnego odstawiania towarów niebezpiecznych usunięto dopiero po interwencji kontrolerów UTK

Spróchniałe podrozjazdnice

Podkłady nie są podbite tłuczniem