Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Skarga PKP PLK oddalona

03.03.2016

29 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stwierdzającą  naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów z zakresu kolejnictwa przy opracowaniu Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z nich przez licencjonowanych przewoźników kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Na podstawie tego Regulaminu przewoźnicy kolejowi nie uzyskali informacji o sposobie ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym metody kalkulacji stawek oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat i rekompensat przyznawanych przewoźnikom kolejowym.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry