Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił apelacje PKP PLK

03.03.2016

26 lutego 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, oddalającego odwołanie tej spółki od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzją tą Prezes UTK nałożył na zarządcę infrastruktury karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu jego decyzji wprowadzającej  ograniczenia eksploatacyjne w celu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach linii kolejowych nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec oraz nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja Prezesa UTK była opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.    

Sąd wyjaśnił jednocześnie, że decyzja Prezesa UTK nakładająca karę pieniężną jest prawidłowa, ponieważ spółka PKP PLK pozostawała w zwłoce w wykonaniu decyzji. Sąd stwierdził ponadto, że zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy świadczy o tym, że PKP Polskie Linie Kolejowe SA posiadają możliwości techniczne oraz organizacyjne do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń lub wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej.

Wyrok jest prawomocny.

do góry