Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

26.02.2016

26 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczyły one odmowy udostepnienia spółce PKN Orlen informacji publicznej zawierającej decyzje zatwierdzające stawki jednostkowe opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na rozkład jazdy pociągów 2003/2004 i 2013/2014.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że powodem uchylenia decyzji było niepełne uzasadnienie decyzji. Według Sądu organ winien szczegółowo merytorycznie odnieść się i ocenić, czy i w jakim konkretnie zakresie poszczególne informacje objęte wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej zawierają dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry