Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola czystości w pociągu Kolei Dolnośląskich

02.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę w pociągu spółki Koleje Dolnośląskie na trasie Szklarska Poręba Górna–Jelenia Góra w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.

Stwierdzono nieprawidłowości, w tym m.in.:

  • w przestrzeni pasażerskiej śmieci, zanieczyszczoną podłogę i grzejniki oraz brudne półki bagażowe,
  • brak środków higieny w toaletach,
  • niewłaściwy ubiór konduktora, niezgodny ze standardem przyjętym i stosowanym w spółce.

Nieprawidłowości naruszają procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz wewnętrzne przepisy przewoźnika kolejowego.

Prezes UTK zobligował przewoźnika Koleje Dolnośląskie do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych uruchamianych pociągach przewoźnika oraz w przypadku ich stwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

Celem kontroli przeprowadzanych przez UTK jest:

  • zwiększenie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
  • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.