Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejeździe linii nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki

01.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A (z rogatkami i obsługą na miejscu), położonym na linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn-Koźle–Chałupki. Ze względu na wykryte nieprawidłowości nakazano zarządcy infrastruktury, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie oraz natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Na przejeździe stwierdzono m.in.:

  • brak słupków prowadzących na dojeździe do przejazdu,
  • uszkodzenia i nierówno ułożone płyty z widocznym zbrojeniem,
  • spękania i wykruszenia nawierzchni dróg dojazdowych do przejazdu,
  • brak aktualnych instrukcji na posterunku dróżnika,
  • eksploatowanie toru kolejowego z przekroczonymi dopuszczalnymi odchyłkami parametrów prześwitu i przechyłki toru,
  • nieprawidłowe wpisy w metryce przejazdu.

Decyzja urzędu o wprowadzeniu ograniczeń eksploatacyjnych podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania, na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym UTK może nałożyć na zarządcę karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.

do góry