Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce

25.02.2016

23 lutego 2016 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie zespołu zadaniowego do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce związane ze stwierdzonymi w ostatnim czasie usterkami wózków typu 37AN w pojazdach 218M (wraz z odmianami) wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

W obradach zespołu uczestniczyli przedstawiciele producenta, jednostki notyfikowanej, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz organizatorów publicznego transportu kolejowego.

Producent taboru poinformował, że nie ustalono jeszcze przyczyn występowania uszkodzeń. Podkreślił, że wszelkie ustalenia muszą zostać poparte wiarygodnymi badaniami ośrodka naukowego. Zalecił też stałe monitorowanie stanu technicznego obecnie eksploatowanych wózków oraz niezwłoczne wyłączanie z ruchu pojazdów, w których stwierdzono  jakiekolwiek nieprawidłowości, do czasu ustalenia przyczyn uszkodzeń przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

Przedstawiciele PESA Bydgoszcz oświadczyli również, że zgodnie z zaleceniami PKBWK producent co dwa tygodnie przeprowadza dodatkową inspekcję wszystkich pojazdów wyposażonych w wózki AN37.

Prezes UTK przypomina, że obecnie prowadzi pięć postępowań zmierzających do wycofania świadectw dopuszczenia typu pojazdu. Ponadto 19 lutego 2016 r. w systemie SIS prowadzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa  opublikowano alert bezpieczeństwa.

do góry