Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawne wagony w pociągu PKP IC „STASZIC”

24.02.2016

Inspektorzy Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przeprowadzili kontrolę w pociągu PKP Intercity TLK „STASZIC” relacji Bydgoszcz Główna – Zagórz.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • brak sprawnego ogrzewania w jednym wagonie,
  • niesprawne drzwi czołowe w dwóch wagonach,
  • niesprawną blokadę drzwi bocznych w dwóch wagonach,
  • uszkodzoną klamkę drzwi wejściowych do wagonu.

Prezes UTK zdecydował o wyłączeniu tych pojazdów z eksploatacji. Jego decyzje podlegają natychmiastowej wykonalności.

W przypadku ich niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Urząd Transportu Kolejowego w okresie ferii zimowych znacząco zwiększył liczbę kontroli warunków podróżowania w pociągach pasażerskich. Celem przeprowadzanych kontroli jest:

  • zwiększenie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
  • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry