Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego z reprezentantami Grupy ds. Kolejnictwa Parlamentu Brytyjskiego.

06.09.2007

W dniu 6 września 2007 r. przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego pod przewodnictwem Wiceprezesa Pana Mirosława Antonowicza spotkalisię z reprezentantami Grupy ds. Kolejnictwa Parlamentu Brytyjskiego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie ambasady Wielkiej Brytanii.

Ze strony brytyjskiej spotkanie prowadził Pan Berkeley sekretarz parlamentarnej grupy do spraw kolejnictwa, reprezentujący Izbę Lordów. Celem spotkania była przede wszystkim wymiana informacji na temat struktur administracyjnych właściwych w sprawach kolejnictwa funkcjonujących w obydwu państwach oraz porównanie ich funkcji i kompetencji. Przedyskutowano także kwestie związane z wdrożeniem dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego oraz zarysowano aktualną sytuację rynkową w obydwu państwach, z uwzględnieniem jej dynamiki w ostatnich latach. W trakcie dyskusji dokonano również wymiany informacji na temat problemów związanych z dostępem do terminali przeładunkowych, które występują w obydwu państwach. W tym kontekście strona brytyjska zwróciła uwagę na konieczność uszczegółowienia prawa europejskiego.

Spotkanie, które odbyło się w Warszawie stanowiło element corocznych wizyt studyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Grupy Parlamentarnej ds. Kolejnictwa z Wielkiej Brytanii, w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
do góry