Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawny wagon w pociągu „Brückner” relacji Przemyśl Główny – Warszawa Zachodnia

23.02.2016

W okresie ferii zimowych inspektorzy Oddziału Terenowego UTK w Lublinie sprawdzają, czy przewoźnicy przestrzegają przepisów dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Kontrole obejmują pociągi lokalne i dalekobieżne.

14 lutego 2016 r. przeprowadzono kontrolę m.in. pociągu TLK „Brückner” relacji Przemyśl Główny – Warszawa Zachodnia. Kontrola pociągu na odcinku Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów wykazała w jednym wagonie niesprawną blokadę zamykania drzwi bocznych oraz niesprawne drzwi czołowe (między wagonami).

W związku ze stwierdzonymi usterkami Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przewoźnikowi kolejowemu PKP Intercity SA natychmiastowe wyłączenie niesprawnego wagonu z eksploatacji. 

 

 

Brak blokady drzwi bocznych                                 Niesprawna blokada drzwi czołowych

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry