Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spółka PKP Intercity stosowała bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów

19.02.2016

18 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki PKP Intercity od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nakładającej karę pieniężną w kwocie 24 817,67 złotych za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Sąd uznał odwołanie PKP IC za całkowicie nieuzasadnione.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił, że spółka nie podała do publicznej wiadomości „Cennika usług przewozowych” i „Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt” w sposób zwyczajowo przyjęty w stosownym terminie, pomimo wprowadzenia w życie 9 czerwca 2013 r. i faktycznego stosowania nowej taryfy. Sąd uznał, że spółka nie wywiązała się z ustawowych obowiązków wynikających z Prawa przewozowego.

W związku z powyższym, zdaniem Sądu, Prezes UTK słusznie zakwalifikował działanie PKP Intercity jako naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, o którym mowa w art. 14b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, i nałożył karę pieniężną.

Sąd uznał, że kara nie jest wygórowana, mieści się w zakresie możliwości finansowych ukaranego podmiotu oraz jest adekwatna do naruszenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

do góry