Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

28.01.2016

27 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego odmawiające spółce Orlen KolTrans udostępnienia pełnej treści wszystkich decyzji zatwierdzających stawki jednostkowe opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na rozkłady jazdy pociągów w latach 2003-2004 oraz 2013-2014.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK ponownie rozpatrując sprawę powinien szczegółowo merytorycznie odnieść się i ocenić, czy i w jakim konkretnie zakresie poszczególne informacje objęte wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej zawierają dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry