Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad eksploatacją bocznic kolejowych

18.02.2016

Inspektorzy UTK przeprowadzili kontrolę stanu technicznego bocznicy na stacji Hajnówka na linii kolejowej nr 31 Siedlce–Siemianówka, użytkowanej przez spółkę Gryfskand.

Stwierdzili liczne nieprawidłowości, w tym m.in: 

  • nieprzeprowadzanie okresowej diagnostyki poszczególnych elementów eksploatowanej infrastruktury kolejowej,
  • eksploatowanie torów i rozjazdów z usterkami (m.in. luźne śruby w stykach szyny, brak konserwacji części trących rozjazdów, brak iglicy i zwrotnika w rozjeździe, brak kozła oporowego, uszkodzenie podkładów i podrozjazdnic, zachwaszczenie nawierzchni kolejowej),
  • brak przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych,
  • brak aktualnego „Regulaminu pracy bocznicy kolejowej”.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do  31 maja 2016 roku. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Działania Prezesa UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców oraz użytkowników bocznic do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry