Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan techniczny linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny.

17.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę stanu technicznego fragmentu linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny.

Stwierdzili liczne nieprawidłowości, w tym m. in.:

  • eksploatowanie toru kolejowego z przekroczonymi wartościami prześwitu toru,
  • eksploatowanie toru kolejowego ze zużytymi biologicznie podkładami drewnianymi i pękniętymi podkładami strunobetonowymi,
  • eksploatowanie toru kolejowego na podtorzu niezapewniającym odpowiedniego odwodnienia toru,
  • usytuowanie drzew i krzewów w odległości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury, PKP Polskim Liniom Kolejowym, usunięcie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 roku. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 
Działania Prezesa UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej.

 

do góry