Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na linii 114 Trzebinia – Trzebinia Siersza

16.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę utrzymania infrastruktury na linii kolejowej nr 114 Trzebinia – Trzebinia Siersza oraz eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i systemu zasilania na stacji Oświęcim. Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie oraz natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • braku właściwego nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej,
  • niewykonywaniu niezbędnych robót konserwacyjnych i napraw, co powodowało eksploatowanie torów i rozjazdów w złym stanie technicznym,
  • nieutrzymywaniu przejazdu kategorii C (z samoczynną lub uruchamianą przez pracownika kolei sygnalizacją świetlną) w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu.

Decyzja Prezesa UTK o wprowadzeniu ograniczeń eksploatacyjnych podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

do góry