Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Werchrata

15.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz system ich zasilania awaryjnego na stacji Werchrata na linii kolejowej Nr 101 Munina - Hrebenne.

Stwierdzono nieprawidłowości, m.in.:

  • uszkodzoną przetwornicę sygnałową na nastawni wykonawczej,
  • brak na posterunku ruchu instrukcji utrzymania urządzeń srk oraz schematów elektrycznych urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej,
  • w Książkach kontroli urządzeń srk brak adnotacji dyżurnych ruchu i nastawniczych,
  • o wprowadzeniu obostrzeń eksploatacyjnych w prowadzeniu ruchu pociągów.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prezes UTK zobligował spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów UTK służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Urządzenia zewnętrzne mechaniczne srk

Urządzenia mechaniczne wewnętrzne kluczowe srk

Urządzenia mechaniczne wewnętrzne kluczowe srk

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry