Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na stacji Środa Wielkopolska

12.02.2016

Urząd Transportu Kolejowego skontrolował stan techniczny infrastruktury kolejowej stacji Środa Wielkopolska, położonej na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie oraz natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono liczne nieprawidłowości, m.in:

  • nieusuwanie przez zarządcę usterek rozjazdów i wstawek międzyrozjazdowych ujętych w dokumentacji diagnostycznej, dotyczących m.in. zużycia części stalowych rozjazdu, zużycia podrozjazdnic oraz podkładów,
  • nieusuwanie na bieżąco usterek nawierzchni kolejowej ujętych w dokumentacji diagnostycznej, dotyczących m.in. uszkodzeń podkładów, zanieczyszczenia podsypki, wad szyn,
  • uszkodzenia podkładów wynikające z ich biologicznego zużycia (pęknięcia powyżej 30 mm, wcięcia podkładek na pełną głębokość oraz odsłonięte czoła podkładów),
  • istnienie wybuksowań na powierzchni tocznej szyn,
  • luźne i brakujące elementy przytwierdzeń szyn do podkładów,
  • zanieczyszczenia podsypki,
  • zerwane łączniki sieci powrotnej prądu trakcyjnego,
  • uszkodzenia wskaźnika wykolejnicy.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

 

do góry