Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na spotkanie, poświęcone problematyce kolei wąskotorowych, turystycznych i muzealnych.

16.02.2016

W styczniu i lutym br. mieli Państwo okazję nadsyłania do UTK formularzy zawierających propozycje zmian legislacyjnych będących w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a dotyczących kolei wąskotorowych oraz turystycznych, zabytkowych i muzealnych. 

Podczas spotkania, które odbędzie się 19 lutego 2016 r. zostaną omówione i przeanalizowane nadesłane zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych – a w szczególności zarządców kolei wąskotorowych oraz turystycznych, zabytkowych i muzealnych – zapraszamy 19 lutego 2016 r. o godz. 10.00 do siedziby UTK w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, XII piętro.

Harmonogram spotkania:
10:00 – 10:20 – rozpoczęcie spotkania, słowo wstępne Prezesa UTK,
10:20 – 13:30 – omówienie i analiza nadesłanych formularzy przez koleje wąskotorowe,
13:30 – 14:00 – przerwa,
14:00 – 16:00 – omówienie i analiza nadesłanych formularzy przez koleje normalnotorowe (historyczne, muzealne, turystyczne).

Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać na adres: krzysztof.plewa@utk.gov.pl do 17 lutego 2016 r. do godz. 15.00. W treści wiadomości proszę uwzględnić nazwę organizacji lub stowarzyszenia oraz liczbę uczestników.

Polskie koleje wąskotorowe, turystyczne i muzealne dzięki swym walorom cieszą się dużym zainteresowaniem turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Coraz więcej osób dostrzega ich ważną rolę kulturalną, społeczną i historyczną. 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wspiera inicjatywy mające na celu działania na rzecz dziedzictwa historycznego, technicznego jak i kulturowego. Jednocześnie zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo kolei. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji na ten temat. Państwa doświadczenia z pewnością mogą przyczynić się do ratowania zabytków techniki, jak również rozwoju ważnej gałęzi transportu kolejowego. 

Udział w spotkaniu daje możliwość realnego wpływu na kształt przepisów regulujących Państwa działalność. To także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń. Jeśli uważają Państwo, że obecne przepisy mogłyby być sformułowane w inny sposób, by ułatwić Państwu realizację celów i misji, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo ruchu kolejowego, to spotkanie będzie idealną okazją, by przedstawić swój punkt widzenia. 

do góry