Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola przejazdów kolejowo–drogowych na Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS)

10.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na czterech przejazdach kolejowo–drogowych kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), zlokalizowanych na linii szerokotorowej Nr 65 Most na rz. Bug – Sławków Płd. Na przejazdach tych w latach 2014–2015 miały miejsce wypadki.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i drogowego polegające na:

  • braku wygrodzenia przejazdu za pomocą tzw. pachołków;
  • nierównościach w nawierzchni drogi prowadzącej do przejazdów;
  • występowaniu drzew utrudniających widoczność z drogi nadjeżdżających pociągów.

Nieprawidłowości naruszają przepisy ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia o przejazdach kolejowo–drogowych oraz wewnętrzne przepisy zarządcy infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK zobligował spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa do natychmiastowego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia natychmiastowe usunięcie. Zobowiązał spółkę do dostosowania przejazdów kolejowo–drogowych do wymagań przepisów prawa.

Kontrole urzędu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego w tak newralgicznych miejscach, jak skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.

Brak słupków prowadzących tzw. pachołków

Koleiny i zagłębienia w nawierzchni drogi przed przejazdem

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry