Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w pracach komisji egzaminacyjnej

09.02.2016

W grudniu 2015 r. inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali pracę komisji egzaminacyjnej powołanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Opolu. Komisja odpowiadała za prawidłowe przeprowadzenie egzaminów weryfikacyjnych i kwalifikacyjnych na stanowiska: dyżurnego ruchu, kierowcy drezyny i wózka motorowego, nastawniczego oraz dróżnika przejazdowego.   

W wyniku kontroli stwierdzono m.in.:

  • braki we wnioskach o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego na stanowisko dyżurnego ruchu;
  • brak spójności w dokumentacji z egzaminu weryfikacyjnego na stanowisko nastawniczego i dróżnika przejazdowego;
  • dopuszczenie kandydata do egzaminu weryfikacyjnego pomimo trwających zajęć próbnych.

Powyższe nieprawidłowości świadczą o nienależytym pełnieniu obowiązków przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego nad pracami komisji egzaminacyjnych mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników, którzy mogą nie spełniać wymagań zawodowych oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego i poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników oraz wzory dokumentów potwierdzających te kwalifikacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2015 poz. 46) w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry