Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego

05.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzili, czy pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK w Poznaniu, odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowiskach dyżurnego ruchu, nastawniczego oraz automatyka.  

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

  • niewłaściwego nadzoru nad dokumentami związanymi z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
  • braku przeszkolenia pracownika posiadającego uprawnienia do wykonywania czynności na stanowisku automatyk z obsługi i eksploatacji nowego typu urządzeń.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządca infrastruktury kolejowej spółka PKP PLK została zobligowana do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

Działania urzędu zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przyczyniają się również do poszerzania wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat obowiązków zarządców infrastruktury.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry