Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nakaz usunięcia nieprawidłowości na przejeździe kolejowym linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza

04.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowych na linii nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

Stwierdzili liczne nieprawidłowości na jednym z przejazdów kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei), które dotyczyły:

  • ograniczenia widoczności znaków przez gałęzie drzew,
  • ustawienia znaków niezgodnych ze wzorem,
  • braku czytelności i nieprawidłowego usytuowania znaków,
  • nieprawidłowego ustawienia wskaźników kolejowych,
  • usytuowania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,  
  • nieprawidłowego prowadzenia metryk przejazdów,
  • nieskutecznego działania odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym dostosowanie zabezpieczeń do panującego natężenia ruchu. Zarządca infrastruktury, PKP PLK musi to uczynić do 31 grudnia 2016 r. W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki. 

Działania Prezesa UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.

do góry