Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem tworzymy bezpieczną kolej” – dziękujemy za udział we wspólnych spotkaniach w Katowicach

02.02.2016

28 i 29 stycznia 2016 r., w ramach cyklu „Razem tworzymy bezpieczną kolej”, odbyły się kolejne spotkania pracowników Urzędu Transportu Kolejowego z przedstawicielami lokalnego rynku kolejowego, tym razem zorganizowane przez Oddział Terenowy UTK w Katowicach.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele: zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników, producentów wyrobów kolejowych, ośrodków szkoleń i użytkowników bocznic. Uczestniczyli w nich również uczniowie, studenci oraz pracownicy szkół i uczelni: Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły Technicznej, Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, a także Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

Podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych poruszano m.in. takie tematy jak: nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi, proces licencjonowania maszynistów, przebieg postępowań administracyjnych, procesy zatwierdzania Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz dopuszczania do eksploatacji typów budowli, pojazdów i urządzeń. Miały one charakter otwarty, dlatego każdy z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w dyskusji i zgłoszenia własnych uwag oraz problemów.

Tylko w pierwszym dniu – 28 stycznia – na spotkanie, w którym uczestniczył Prezes UTK, przybyło ponad 230 osób!

Drugiego dnia Oddział Terenowy UTK w Katowicach odwiedziło ponad 120 osób. Tak duża frekwencja spowodowała konieczność uruchomienia transmisji online.

Wszystkim uczestnikom warsztatów składamy serdeczne podziękowania za aktywny udział w panelach dyskusyjnych i zapraszamy do kolejnych spotkań organizowanych przez UTK.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Wojewodzie Śląskiemu za pomoc przy organizacji spotkania.

 

 

 

do góry