Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy pomiędzy UTK a Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

01.02.2016

Prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, organizację praktyk i staży studenckich, a także udział ekspertów Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie w opiniowaniu programu kształcenia na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przewiduje porozumienie podpisane 28 stycznia br., przez Prezesa UTK Krzysztofa Dyla oraz prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz Rektora WSB.

W spotkaniu przedstawicieli urzędu oraz uczelni, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB oraz dr inż. Aleksander Drzewiecki - Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Katowicach.

Okazją do podpisania porozumienia były Dni Otwarte UTK w Katowicach, podczas których w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie ekspertów i przedstawicieli branży kolejowej pn. „Razem tworzymy bezpieczną kolej”.

  • prof. M. Sitarz, prof. Z. Dacko-Pikiewicz, prezes K. Dyl
do góry