Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne za eksploatację bocznic bez świadectw bezpieczeństwa

01.02.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na spółki: LAFARGE KRUSZYWA I BETON, Bożena Świtała Roboty Ziemne oraz SIGMA TABOR kary pieniężne za użytkowanie bocznic kolejowych bez wymaganych dokumentów tj. świadectw bezpieczeństwa. 

Bocznice położone są: na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica na szlaku Jawor – Legnica Wschód, na terenie stacji Jawor na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica oraz na terenie stacji Katowice na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry