Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja bocznic bez świadectw bezpieczeństwa

29.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na spółki: CMC Poland oraz Madimex Bis kary pieniężne za użytkowanie bocznic kolejowych bez wymaganych dokumentów tj. świadectw bezpieczeństwa. 

Bocznice położone są: w Zawierciu na linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice oraz na terenie stacji Warszawa Praga na linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry