Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna za użytkowanie lokomotywy pomimo decyzji Prezesa UTK o wycofaniu jej z ekspoatacji

28.01.2016

Prezes UTK po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie decyzji wyłączającej z eksploatacji pojazd kolejowy - lokomotywę spalinową typu M62, nałożył na Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie karę pieniężną. Wysokość kary wyniosła równowartość kwoty 300 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji administracyjnej.

Decyzja o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji była konsekwencją stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości — pojazd utrzymywany był niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania.  

Eksploatacja pojazdu kolejowego bez uwzględnienia obowiązujących wymagań technicznych bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Z tego powodu Prezes UTK zobligowany był do wyłączenia pojazdu z eksploatacji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W toku postępowania stwierdzono, że przewoźnik pomimo nakazu natychmiastowego wykonania decyzji, w dalszym ciągu eksploatował lokomotywę. Spółka nie wyłączyła pojazdu z eksploatacji, nie unieważniła też świadectwa sprawności technicznej.

Kara pieniężna w ustalonej wysokości nie przekracza, w opinii Prezesa UTK, możliwości finansowych spółki, a jednocześnie uwzględnia zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry