Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił skargę Fundacji Pro Kolej

22.01.2016

Prezes UTK zasadnie odmówił dopuszczenia Fundacji Pro Kolej do udziału w postępowaniu dotyczącym wydania autoryzacji bezpieczeństwa – orzekł 22 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę tej organizacji.

Zdaniem Sądu, Prezes UTK prawidłowo stwierdził, że interes społeczny nie przemawiał za dopuszczeniem Fundacji Pro Kolej do postępowania w tej sprawie. Fundacja nie skonkretyzowała interesu społecznego, który – oprócz statutowego celu – miałby się przekładać na konkretne postępowanie administracyjne.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry