Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd utrzymał karę pieniężną nałożoną na spółkę Koleje Dolnośląskie za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK

19.01.2016

18 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Koleje Dolnośląskie od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 18 czerwca 2014 r. Decyzja ta nakłada na Koleje Dolnośląskie karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK, stwierdzającej naruszenie przez firmę przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i nakazującej usunięcie wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości do 31 stycznia 2014 r. 

Sąd wyjaśnił, że decyzja Prezesa UTK nakładająca karę pieniężną jest prawidłowa, a jej wysokość została prawidłowo ustalona. Wyrok nie jest prawomocny.

do góry