Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił odwołanie PKP PLK

19.01.2016

18 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 12 grudnia 2014 r.

Decyzja ta zastępowała umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 pomiędzy PKP PLK, a spółką Przewozy Regionalne oraz określała warunki korzystania z niej przez tego przewoźnika.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zaskarżone przez PKP PLK  postanowienia decyzji, są zgodne z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Prezes UTK posiada kompetencje do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę. Prezes UTK jest uprawniony do uregulowania całokształtu praw i obowiązków stron w tym zakresie. Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry