Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia i wyłączenia z eksploatacji pojazdów kolejowych

26.01.2016

W ramach działań nadzorczych nad przestrzeganiem zasad eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego przez przewoźników pasażerskich i towarowych, w tym spółki: Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM, Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski oraz PKP Intercity.

Prezes UTK nakazał usunąć nieprawidłowości i jednocześnie wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów, które nie spełniają wymogów prawa.

Naruszenia przepisów polegały m.in. na:

  • eksploatowaniu pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN),
  • niezgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
  • niewykonywaniu w określonym terminie czynności związanych z utrzymaniem pojazdów,
  • eksploatowaniu pojazdów kolejowych z usterkami technicznymi.

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Urząd w wymienionym przypadku ma na uwadze konieczność utrzymania przez przewoźników pojazdów kolejowych w wymaganym stanie, zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry