Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla WKD za zwłokę w wykonaniu decyzji administracyjnej

25.01.2016

Na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych na linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, linii nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów oraz linii nr 512 Pruszków PKP – Komorów WKD, Prezes UTK nałożył na Warszawską Kolej Dojazdową karę pieniężną.

Karę Urząd nałożył na WKD za nieusunięcie nieprawidłowości polegających na:

  • prowadzeniu przez WKD ruchu pociągów przy nieustalonych komisyjnie aktualnych kategoriach przejazdów kolejowo-drogowych,
  • dopuszczeniu do eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych z uszkodzonymi sygnalizacjami samoczynnymi oraz bez oznakowania,
  • dopuszczeniu do eksploatacji niezabezpieczonego przejścia użytku publicznego.

Ustalając wysokość kary, Prezes UTK wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność spółki oraz jej możliwości finansowe.

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry