Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości przy wprowadzaniu wyrobów kolejowych do eksploatacji

22.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę podkładów i podrozjazdnic drewnianych wprowadzanych do eksploatacji przez zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Wyroby składowane były w Trzebini oraz zamontowane na stacji Rudawa.

Stwierdzono naruszenie przepisów związanych z wprowadzaniem wyrobów kolejowych do eksploatacji.  Kontrola wykazała m.in., że:

 • nie prowadzono nadzoru nad oznakowaniem wyrobów przez producenta przy weryfikacji zgodności dostaw z obowiązującymi przepisami,
 • nie nadzorowano dokumentacji potwierdzającej zgodność wyrobu,
 • ze specyfikacją jakościową i techniczną wyrobów kolejowych dostarczanych przy realizacji zamówień,
 • nie prowadzono nadzoru nad spełnianiem przez dostarczane wyroby kolejowe wymogów określonych w przepisach oraz umowie,
 • nie weryfikowano wyrobów kolejowych z wymogami wskazanymi w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu pociągów,
 • nie weryfikowano przeprowadzania przez producenta wyrobów kolejowych oceny ryzyka wykonywanej w celu ustalenia, czy zmiana stopnia nasycenia olejem impregnacyjnym podkładów i podrozjazdnic drewnianych ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a także czy zastosowana zmiana ma charakter znaczący,
 • nie przedstawiono wydanej przez producenta „Deklaracji zgodności z typem” potwierdzającej, że otrzymany wyrób kolejowy został poddany przez producenta procedurze oceny zgodności z typem, 
 • nie prowadzono wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi kontrolowanego oraz pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Celem działań urzędu jest:

 • podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry