Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dyrektywa Komisji 2011/18/UE zmieniającą załączniki II, V, VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

04.03.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa Komisji 2011/18/UE zmieniającą załączniki II, V, VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

Państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia przedmiotowej dyrektywy do krajowych systemów prawnych w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

Niniejsza dyrektywa wprowadza zmiany do następujących załączników dyrektywy 2008/57/WE:

  • Załącznik II – Podsystemy.
  • Załącznik V – Deklaracja weryfikacji podsystemów.
  • Załącznik VI – Procedura weryfikacyjna dla podsystemów.

Treść dyrektywy wraz z załącznikami dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (LINK)

do góry