Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprzytwierdzona szyna na przejeździe w Kuźni Raciborskiej

19.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali przejazd kolejowo-drogowy kategorii „A” (z rogatkami i obsługą na miejscu) w Kuźni Raciborskiej na linii kolejowej 151 Kędzierzyn-Koźle – Chałupki.

Stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

  • braku prawidłowego przytwierdzenia szyny do podkładów na długości przejazdu, co powodowało utratę stabilności szyny pod wpływem przejeżdżających samochodów,
  • uszkodzeniach nawierzchni drogowej na przejeździe,
  • nierównym ułożeniu płyt z licznymi wykruszeniami betonu i uszkodzonymi kątownikami płyt betonowych,
  • braku ustawienia słupków na dojazdach do przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

  • art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
  • wewnętrzne zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe – Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.  

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry