Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie Komisji 201/2011 w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu szynowego.

04.03.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji 201/2011 w sprawie wzoru deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu szynowego.

Rozporządzenie jest wiążące w całości a państwa członkowskie mają obowiązek jego bezpośredniego stosowania w terminie od dnia 2 czerwca 2011 r.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, załączniki do deklaracji zgodności z typem obejmować powinny dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich procedur weryfikacyjnych zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi i notyfikowanymi przepisami krajowymi oraz podawać odniesienia do dyrektyw, technicznych specyfikacji interoperacyjności, przepisów krajowych i innych wymagań.

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem deklaracji dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego. (Link)

do góry