Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w ramach prac inwestycyjnych na stacji Bochnia

13.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas prac inwestycyjnych na stacji Bochnia na linii kolejowej nr 91.   

Stwierdzono nieprawidłowości, które polegały m. in. na:

  • wyznaczeniu tymczasowego dojścia do tunelu prowadzącego na perony w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów oraz miejsca pracy ciężkiego sprzętu budowlanego,
  • braku właściwego zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych w pobliżu czynnych torów,
  • braku właściwego nadzoru nad wykonywaniem i zabezpieczaniem robót prowadzonych na terenie budowy, m.in. niezabezpieczeniu studni o głębokości ok. 4 metrów znajdującej się między torami,
  • nieskutecznym zabezpieczeniu obszaru kolejowego przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • nieprawidłowym zabezpieczeniu wejścia na schody,
  • zainstalowaniu rusztowania na wysokości zagrażającej bezpieczeństwu pieszych,
  • niezapewnieniu dostępu do peronów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • błędnym oznakowaniu przejść dla podróżnych — tabliczki informujące o wyjściu z peronu kierowały w stronę nieczynnych schodów, a informacja o wyjściu dla osób niepełnosprawnych wskazywała tunel nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące procesów określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem.

Nakazano usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie, czy w innych lokalizacjach nie występują podobne nieprawidłowowści, wskazano też zarządcy, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, konieczność podjęcia działań przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem.

 

  • Dojście do tunelu prowadzącego na perony
  • Niezabezpieczona studnia między torami
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry