Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary za użytkowanie bocznic bez świadectw bezpieczeństwa

13.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Zakład Produkcyjno-Naprawczy A. Skrudlik, P. Sowiński sp.j. oraz na Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” SA kary pieniężne za prowadzenie działalności bez posiadania świadectw bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

Bocznice zlokalizowane są na stacji Jasło, linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i na stacji Radom Krychnowice linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań Urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry