Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola przejazdów na linii kolejowej Kraków Płaszów-Oświęcim

11.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę na trzech przejazdach kolejowych kategorii „A” (z rogatkami i obsługą na miejscu) na linii nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim. Stwierdzono liczne nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

Naruszono przepisy w sposób następujący:

 • światła sygnalizatora przed przejazdem kolejowym były niewidoczne dla kierowców,
 • płyty przejazdowe były uszkodzone,
 • dojazd do przejazdu nie był wygrodzony pachołkami,
 • podsypka była zanieczyszczona,
 • brakowało odpowiedniego odwodnienia w obrębie przejazdu,
 • obsługa przejazdu nie miała wymaganych warunków do jego obserwacji,
 • dane zawarte w metrykach przejazdów były nieczytelne,
 • nie wykonano niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i napraw zaleconych po kontroli okresowej przejazdów,
 • nie zgłoszono, zgodnie z właściwymi przepisami, zdarzeń kolejowych, które miały miejsce na terenie przejazdu.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym przepisy systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK zobligował zarządcę infrastruktury kolejowej spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe do natychmiastowego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia natychmiastowe usunięcie i zobowiązał spółkę do dostosowania przejazdów do wymagań przepisów prawa.

Działania Prezesa UTK zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz przyczyniają się do poszerzania wiedzy uczestników rynku kolejowego o obowiązkach zarządców infrastruktury dotyczących bezpieczeństwa.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r.  skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do listopada 2015 r. - 446.

 

 • Brak odwodnienia
 • Niewidoczne wskazania sygnalizatora
 • Drzewa ograniczające widoczność
 • Zanieczyszczona podsypka
 • Uszkodzenie płyt przejazdowych
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry