Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niepokojący wynik ponownej kontroli eksploatacji bocznicy kolejowej Warszawa Grochów

07.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę PKP Intercity przepisów dotyczących nadzoru nad stanem infrastruktury i utrzymaniem bocznicy kolejowej Warszawa Grochów oraz nad utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Naruszenie przepisów polegało tu m.in. na niewykonaniu zaleceń pokontrolnych z 12 listopada 2014 r. Dotyczyły one:

  • eksploatacji bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawniającego;
  • niewłaściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej torów oraz niewłaściwego stanu technicznego torów i rozjazdów, których szerokość utrzymywana jest za pomocą kawałków podkładek i prowizorycznych ściągów szynowych;
  • niewłaściwego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń sieci trakcyjnej;
  • niewłaściwego nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem pojazdów trakcyjnych.

Naruszone zostały przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także wewnętrzne przepisy PKP Intercity SA.

Urząd ma na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych przez PKP Intercity,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

  • Stan techniczny podkładów
  • Tor zabezpieczony został prowizorycznymi ściągami
  • Jedenaście prowizorycznych ściągów torowych
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry