Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola rozjazdów kolejowych

05.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali rozjazdy na stacji Gliwice Port na linii kolejowej nr 167. Stwierdzono, że warunki techniczne i organizacyjne nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nakazano zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA usunięcie wszystkich nieprawidłowości.

W trakcie kontroli ustalono, że zarządca nie podejmował wystarczających działań związanych z utrzymaniem użytkowanych wyrobów tj. rozjazdów kolejowych, co doprowadziło do wystąpienia licznych nieprawidłowości. Inspektorzy UTK stwierdzili m.in., że kierownice rozjazdu kolejowego nie spełniają wymogów technicznych, rozjazdy ocechowane są nieprawidłowo, nieprawidłowo prowadzono też dokumentację badań technicznych rozjazdów. Na tej podstawie stwierdzono, że  odpowiednie działy nadzoru i kontroli zarządcy w zakresie dotyczącym nadzoru nad wyrobami stosowanymi w kolejnictwie działają nieskutecznie.

W wyniku działań Prezes UTK:

  • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich nieprawidłowości;
  • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie;
  • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności. 

Urząd ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego w zakresie utrzymania wyrobów stosowanych w kolejnictwie, w tym rozjazdów kolejowych.

 

Kierownica rozjazdu zwyczajnego prawego typu S49-190-1:9.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry