Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne dla spółek Nordkalk i OST SPED za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

04.01.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przedsiębiorców Nordkalk sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „OST SPED” sp. z o.o., użytkowników bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie działalności bez świadectw bezpieczeństwa.

Bocznice zlokalizowane są:

  • na stacji Rykoszyn linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie,
  • na stacji Szamotuły linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. wymienionych przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań Urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry