Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne nałożone za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

29.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył kary pieniężne na spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych oraz Polskie Surowce Skalne za użytkownie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa.

Bocznice położone są w Baryczy na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica oraz w Goczałkowie na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica.

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. wymienionych przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań Prezesa UTK jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry