Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan infrastruktury kolejowej na stacji w Środzie Wielkopolskiej

28.12.2015

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny infrastruktury kolejowej na stacji w Środzie Wielkopolskiej, położonej na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny. Na stacji  miały miejsce zdarzenia, których przyczyną mógł być zły stan techniczny infrastruktury kolejowej.

Podczas kontroli stwierdzono m. in.:

  • zły stan techniczny podtorza kolejowego, zanieczyszczoną i zarośniętą podsypkę,
  • zużyte podkłady,
  • brak elementów przytwierdzenia szyn do podkładów,
  • nierówności toru,
  • oberwane łączniki sieci powrotnej, które nie zapewniają ciągłości przepływu prądu trakcyjnego.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządca infrastruktury kolejowej spółka PKP Polskie Linie Kolejowe została zobligowana do natychmiastowego usunięcia zagrożenia związanego z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Działania urzędu zmierzają do podniesienia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przyczyniają się również do poszerzania wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat obowiązków zarządców infrastruktury dotyczących bezpieczeństwa.

  • Zużyte biologicznie podkłady
  • Brak elementów przytwierdzenia szyn
  • Ugięcie toru pod naciskiem wagonów
  • Ściągi w rozjeździe krzyżowym
  • Oberwany łącznik szynowy podłużny
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry