Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił w części decyzję Prezesa UTK

18.12.2015

17 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchylając w części decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 24 sierpnia 2012 r. Dotyczyła ona  zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych.

Są uchylił część uzasadnienia decyzji Prezesa UTK, w której zobowiązał zarządcę do opracowania i przedłożenia w terminie 3 miesięcy od daty jej dostarczenia: 

1. Planu restrukturyzacji zarządzania infrastrukturą kolejową, który pozwoli zatrzymać rosnące koszty związane z jej udostępnianiem, mimo malejącej pracy przewozowej. Realizacja takiego planu powinna zapewniać w okresie 5 lat do ustalenia opłat w oparciu o koszty ponoszone przez efektywnego zarządcę,
2. Przejrzystych zasad stosowania marży zysku od opłat za usługi świadczone w ramach udostępnienia infrastruktury kolejowej, uwzględnianej tylko przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia tych usług,
3. Harmonogramu działań zmierzających do dostosowania przyjmowanych do kalkulacji wartości referencyjnych, zarówno w zakresie dopuszczalnej prędkości technicznej, jak i masy brutto do wartości występujących w rzeczywistych warunkach funkcjonowania ruchu  kolejowego oraz określenia terminu w jakim zarządca zamierza osiągnąć właściwe parametry, tak aby nie wprowadzać gwałtownej destabilizacji rynku przewozów pasażerskich oraz towarowych,
4. Zaktualizowanego „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielony tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych…”, poszerzonego o informacje o metodzie kalkulacji stawek oraz o wszelkie parametry, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat.

Orzeczenie jest prawomocne.

Od wyroku Prezesowi UTK przysługuje prawo skarga kasacyjna.

do góry