Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach kolejowo-drogowych na linii nr 140 Katowice Ligota – Nędza

22.12.2015

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza. Stwierdzili nieprawidłowości związane z bezpieczeńtwem ruchu kolejowego. Zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe została zobowiązana do wskazania oraz natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Nieprawidłowości dotyczyły przejazdów kategorii „A” (z rogatkami oraz z obsługą na miejscu) i „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną).

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • braku lub nieczytelnych znakach,
  • nieprawidłowym zainstalowaniu płyt przejazdowych,
  • koleinach, wykruszeniach i spękaniach na drogach dojazdowych,
  • zanieczyszczeniu i zachwaszczeniu podsypki w okolicy przejazdów,
  • eksploatowaniu toru kolejowego z niedokręconymi wkrętami, brakującymi złączkami i zużytymi biologicznie podkładami,
  • nieprawidłowym wypełnianiu metryk przejazdów,
  • dokonywaniu zmian zapisów w metrykach przejazdów bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i Komendantem Wojewódzkim Policji.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w ubiegłym roku skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do października 2015 r. - 425.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry