Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Brak właściwej realizacji zaleceń pokontrolnych przez PKP PLK

21.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe w związku ze skargą skierowaną przez przewoźnika kolejowego. Skarga dotyczyła drzew i krzewów znajdujących się zbyt blisko torów na linii nr 138 Oświęcim-Katowice i powodujących uszkodzenia taboru kolejowego.

W wyniku kontroli Prezes UTK zalecił m.in. natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, powiadomienie o tym urzędu oraz przedstawienie dowodów dokumentujących zrealizowane prace.

Inspektorzy UTK analizując informacje przekazane przez zarządcę infrastruktury odnośnie do realizacji zaleceń pokontrolnych, stwierdzili usunięcie nieprawidłowości związanych z brakiem widoczności słupków hektometrowych oraz „Wskaźnika odcinka ograniczonej prędkości”. Jednak część słupków hektometrowych w związku z ich degradacją, nadal jest nieczytelna. Tym samym nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury niezwłoczne usunięcie wszystkich nieprawidłowości.

Celem działań urzędu jest ciągłe podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry