Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach na linii kolejowej nr 301 Opole Główne – Namysłów

18.12.2015

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 301 Opole Główne – Namysłów. Stwierdzono liczne nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

Dotyczyły one sześciu przejazdów kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej).

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • braku lub nieczytelnych znakach na przejazdach,
  • braku przepisowych warunków widoczności,
  • wykruszeniach i spękaniach na drogach asfaltowych prowadzących do przejazdów,
  • uszkodzeniach płyt przejazdowych,
  • braku lub niepełnym wygrodzeniu pachołkami dojazdu do przejazdów,
  • zanieczyszczeniu podsypki (znaczne zachwaszczenie),
  • eksploatowaniu toru kolejowego z podsypką o znacznym stopniu degradacji w sąsiedztwie przejazdów,
  • nieprawidłowych wpisach w metrykach przejazdów,
  • niewykonaniu zaleceń z kontroli wewnętrznej przejazdów.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP PLK do wskazania oraz natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w ubiegłym roku skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do października 2015 r. - 425.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry