Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niesprawna blokada drzwi bocznych w pociągu PKP Intercity jeżdżącym z prędkością do 160 km/h

16.12.2015

12 listopada 2015 r. inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali pociąg PKP Intercity „Klimczok” relacji Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna.

Stwierdzono, że spółka naruszyła przepisy dotyczące utrzymania pojazdów kolejowych, dopuszczając do eksploatacji wagon klasy 2 z niesprawnymi blokadami drzwi bocznych odskokowo–przesuwnych, otwieranych przyciskiem. Podczas kontroli pociąg poruszał się z prędkością ok. 160 km/h. Niesprawną blokadę drzwi bocznych stwierdzono także w wagonie restauracyjnym. Konduktor przechodząc przez wyżej wymienione wagony nie sprawdził działania blokady. Dopiero po poinformowaniu drużyny konduktorskiej o niesprawnych blokadach drzwi bocznych, kierownik pociągu zabezpieczył drzwi przed otwarciem.

Dalsze czynności wykazały, że pojazdy kolejowe są eksploatowane z niesprawną pneumatyką drzwi między wagonami i niesprawnymi drzwiami do przedziału. Brakowało gaśnicy, a kierownik pociągu nie znał systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i obowiązujących procedur. Nie naniósł również zmian w dodatku do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierającego wykaz ostrzeżeń stałych.

W wyniku kontroli wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne oraz wyłączono i ograniczono eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa.

Urząd podejmuje takie i podobne działania dla podwyższenia bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych, zapewnienia pasażerom komfortu podróżowania, a także po to, by uczynić transport kolejowy bardziej konkurencyjnym.

 

  • Niesprawna blokada drzwi bocznych – możliwość otwarcia drzwi podczas jazdy pociągu z prędkością ok. 160 km/h
Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry